Handledarkurs

banner-picture-1-300x200Att bli handledare

Från och med den 1 Januari 2006 ska den som ansöker om att bli handledare för privat övningskörning med personbil ha genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev. Introduktionskursen ska bl.a leda till säkrare och effektivare mängdträning.
Några av trafikverket föreskrifter:

* Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.
* Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
* Kurstiden skall vara minst 180 minuter.

Nästa handledarkurs:

Efter årsskiftet höjs handledarkurs till 299 kr
Nuvarande pris: 199 kr

Datum: Söndagen 22/11
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 17/1
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 31/1
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 14/2
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 28/2
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 14/3
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 28/3
Klockan: 13:00 – 16:20