Handledarkurs

banner-picture-1-300x200Att bli handledare

Från och med den 1 Januari 2006 ska den som ansöker om att bli handledare för privat övningskörning med personbil ha genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev. Introduktionskursen ska bl.a leda till säkrare och effektivare mängdträning.
Några av trafikverket föreskrifter:

* Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.
* Både elev och handledare ska kunna legitimera sig vid kurstillfället.
* Kurstiden skall vara minst 180 minuter.

Nästa handledarkurs:

Nya tider:

Handledarkurs: Pris 199:-

Datum: Söndagen 6/9
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 27/9
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 11/10
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 25/10
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 8/11
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 22/11
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 6/12
Klockan: 13:00 – 16:20

Datum: Söndagen 20/12
Klockan: 13:00 – 16:20