Riskettan

slide4

Riskettan är del 1 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort.

Riskettan är del 1 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort.

Under riskettan får du lära dig kunskap och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Utbildningen ska utföras hos en godkänd utbildare (vanligen en trafikskola) och vara minst 3 timmar lång, och giltighetstiden är 5 år.

Efter riskettan ska du känna till:

  • Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet:
  • Omfattning.
  • Risker.
  • Konsekvenser.
  • Påverkan på kroppen (kort- och långsiktig).
  • Undvikande (både själv och att hindra andra).
  • Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.
  • Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre).
  • Hur passagerare, mobiltelefonprat stress med mera påverkar dig som förare.
  • Hur beteende och attityder påverkar trafiken.

Riskettan:

Riskettan B: Pris 299:-

Datum: Söndagen 30/8
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 13/9
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 20/9
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 4/10
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 18/10
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 1/11
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 15/11
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 29/11
Klockan: 09:00 – 12:20

Datum: Söndagen 13/12
Klockan: 09:00 – 12:20