Riskettan är del 1 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort.

Riskettan är del 1 i den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort.

Under riskettan får du lära dig kunskap och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Utbildningen ska utföras hos en godkänd utbildare (vanligen en trafikskola) och vara minst 3 timmar lång, och giltighetstiden är 5 år.

Efter riskettan ska du känna till:

– Rattfylleri, drogmissbruk och trötthet:

– Omfattning.

– Risker.

– Konsekvenser.

– Påverkan på kroppen (kort- och långsiktig).

– Undvikande (både själv och att hindra andra).

– Reglerna för rattfylleri och trötthet i trafiken.

– Olika gruppers olycksrisker (män–kvinnor, yngre–äldre).

– Hur passagerare, mobiltelefonprat stress med mera påverkar dig som förare.

– Hur beteende och attityder påverkar trafiken.

– Observera att avbokning måste ske två dagar innan via e-post till info@kallhallstrafikskola.se