Vad innebär Risktvåan (Halkbana)?

Syftet med den andra och sista delen av riskutbildningen är att eleven ska få en förståelse för förhöjda risksituationer i trafiken och lära sig sig undvika dessa genom att agera förebyggande. Utbildningen börjar med en teoretisk genomgång och diskussion av sådana situationer. Eleven kommer därefter att få praktisera körning på halkbana och känna på hur fordonet reagerar på olika slags underlag och förutsättningar.

 

Kan man bli underkänd?

Om läraren anser att du har för undermåliga kunskaper för att tillgodogöra dig utbildningen på ett tillfredställande sätt så kan du bli underkänd. Detta innebär att du måste göra om hela kursen. Detta är dock mycket ovanligt. Det ska också understrykas att risktvåan är ett utbildningsmoment och inte ett prov. Men för att få godkänd så måste du naturligtvis ha tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de olika utbildningsmomenten. Rent allmänt brukar man säga att du ska boka risktvåan först när du är redo att boka körprovet.

– Observera att avbokning måste ske 48 timmar innan helgdagar via telefonnummer som står på meddelandet du får vid bokningen.

Kontakta skolan för bokningen via mail: info@kallhallstrafikskola.se

Maila ditt PN / Mobilnummer / För och efternamn