Vad krävs för att bli handledare?

Från och med den 1 Januari 2006 ska den som ansöker om att bli handledare för privat övningskörning med personbil ha genomgått en introduktionsutbildning tillsammans med sin blivande elev. Introduktionskursen ska bl.a. leda till säkrare och effektivare mängdträning.

För att bli godkänd för övningskörning måste följande grundkriterier vara uppfyllda för alla handledare:

– Du ska vara minst 24 år gammal
– Du ska ha vana av och skicklighet i att köra fordonet
– Ditt körkort ska vara utfärdat i Sverige eller i annan EES-stat
– De senaste 10 åren ska du minst haft körkort i minst 5 år för det fordon som övningskörningen avser.
– Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå kursen.
– Kurstiden skall vara minst 180 minuter.

Uppfyller du dessa grundkrav behöver du först och främst gå en handledarutbildning och därefter ansöka om tillstånd att vara handledare. Handledarutbildingen kan du gå hos oss. Du hittar information om bokning och tider på den här sidan. Ansökan om handledarskap hittar du på den här sidan! (OBS! Denna skickar du in först när du har gått handledarutbildningen hos oss och fått godkänt!)

Här kan du anmäla dig till kursen

    Är ni flera som vill delta? Vänligen skriv H = Handledare eller E = Elev efter ditt för- och efternamn.

    * Fältet är obligatorisk