Krav för taxiförarlegitimation

Du behöver uppfylla dessa krav för att kunna få taxiförarlegitimation:

– Du ska vara minst 21 år gammal.

– Du har haft körkort med behörighet B i minst två år. Körkortet får inte ha varit återkallat under de två senaste åren. Du kan också uppfylla kravet genom att ha  körkort med behörighet D.

– Du ska uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter.

– Du ska vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad.

– Du ska ha blivit godkänd på ett körprov för taxiförarlegitimation.

Att vara lämplig i fråga om yrkeskompetens innebär att du är godkänd på de skriftliga proven i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation. Du gör proven hos Trafikverket. Godkända prov i yrkeskompetens får inte vara äldre än tre år vid ansökan. Även körprov för taxiförarlegitimation gör du hos Trafikverket. Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan. Kontakta oss för mer information